Translate

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Συνάντηση των Προεδρείων των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Αθήνα, 24  Νοεμβρίου 2011


Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ, της ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Υπουργείου η υπουργός κ. Α. Διαμαντοπούλου, , ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κ. Αρβανιτόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης, ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας καθ. Β. Παπάζογλου. Από πλευράς ΠΟΣΔΕΠ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ν. Σταυρακάκης, η Γραμματέας Ε. Μπουρνόβα, τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας Κ. Αυγουστάκης, Ε. Καραντζόλα και το μέλος της ΔΕ Μ. Λυμπέρη (αναπληρώνοντας τον Αντιπρόεδρο Ε. Ευσταθόπουλο).

Εκ μέρους της ΠΟΣΔΕΠ τέθηκαν αρκετά θέματα για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ και τα μέλη ΔΕΠ. Αναλυτική ενημέρωση θα εκδοθεί σε 1-2 μέρες από την ΠΟΣΔΕΠ.

Ειδικότερα, για τα επιπλέον θέματα των Ιατρικών Σχολών και των μελών ΔΕΠ, η εκπρόσωπος μας, Αναπλ. Καθηγήτρια και πρόεδρος του Συλλόγου ΔΕΠ Ιατρικής Αθήνας κ. Μαρία Λυμπέρη έθεσε τα εξής θέματα:
1.      Ο νέος νόμος έχει πολλά προβλήματα εφαρμογής που γίνονται εντονότερα στις Ιατρικές Σχολές λόγω ιδιαιτεροτήτων και μεγάλου μεγέθους. Η Ιατρική Σχολή της Αθήνας με επιστολή που έχει αποστείλει ο πρόεδρος της καθ. κ. Α. Δημόπουλος πριν από 1 περίπου μήνα στον ΕΓ κ. Β. Παπάζογλου έχει ζητήσει διευκρινήσεις για διάφορα ζητήματα που αφορούν στα μέλη ΔΕΠ (εξελίξεις κ.λ.π.). Ζητήσαμε απάντηση επί των ζητημάτων αυτών. Ο κ. Παπάζογλου μας ενημέρωσε ότι πρόκειται να εκδοθεί ειδική εγκύκλιος που θα διευκρινίζει όλα αυτά τα θέματα. Επιπλέον, στις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4009, απουσιάζει οποιαδήποτε διάταξη για τους ήδη υπηρετούντες Αναπλ. Καθηγητές για τους οποίους θα πρέπει να μπορούν να αιτηθούν την εξέλιξη τους στα 3 χρόνια, όπως δηλαδή ίσχυε την ημερομηνία που εξελέγησαν.
2.      Τα μέλη του Συμβουλίου από κάθε Σχολή περιορίζονται σε 2 το πολύ και αυτό είναι άδικο για τις Ιατρικές Σχολές όταν μάλιστα όλα τα ανεξάρτητα τμήματα λογαριάζονται ως Σχολές το καθένα ξεχωριστά.
Για τα θέματα που έχουν να κάνουν και με το Υπουργείο Υγείας:
1.      Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν Οργανισμοί για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις ιδιαιτερότητες των Νοσοκομείων αυτών και να αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο ρόλο τους, τα οποία εκτός από το κλινικό έργο και την περίθαλψη των ασθενών, έχουν να επιτελέσουν σημαντικό εκπαιδευτικό αλλά και ερευνητικό έργο. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν εκτός από το Υπουργείο Υγείας επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας, τα Πανεπιστήμια και φυσικά η ΠΟΣΔΕΠ. Οι Οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να αφορούν στα 6 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αττικό, Πάτρας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Λάρισας, Αλεξανδρούπολης), καθώς και στα «Λαϊκό», «Ιπποκράτειο», «Αλεξάνδρα» στην Αθήνα και «ΑΧΕΠΑ», «Ιπποκράτειο» και «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.
2.      Στο Υπουργείο Υγείας έγινε ένα θετικό βήμα και δημιουργήθηκε ειδικό τμήμα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, που θα ασχολείται με τα θέματα των Πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και μελών ΔΕΠ που είναι εγκατεστημένα στα Νοσοκομεία. Το τμήμα αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και να γίνει διυπουργικό με τη συμμετοχή και του Υπουργείου Παιδείας.
3.      Να νομοθετηθεί ρύθμιση για τη δυνατότητα άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος και για τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς, όπως ισχύει για όλα τα μέλη ΔΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4009.

Θα ακολουθήσει και 2η συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ με τον Αναπλ. Υπουργό Παιδείας (με αρμοδιότητα στα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης) καθηγητή κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, όπου θα θέσουμε εκ νέου τα θέματα αυτά και φυσικά θα σας ενημερώσουμε.

Μαρία Λυμπέρη
Στάθης Ευσταθόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου