Translate

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Ένα σχόλιο για τις εξελίξεις των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ. Υπάρχει ασάφεια στις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4009 που πρέπει να διευκρινισθεί.

Στην τελευταία εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Ε.Γ. καθ. κ. Βασ. Παπάζογλου, παρασύρθηκα και σχολίασα λανθασμένα ένα θέμα που αφορά στις εξελίξεις των συναδέλφων μας. Μετά λοιπόν από (ορθές) υποδείξεις συναδέλφων, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα, καθώς υπάρχει μια σημαντική ασάφεια στο άρθρο 77 μεταξύ των παρ. 2 και 3 που καθορίζουν τις μεταβατικές διατάξεις για τις εξελίξεις των συνδέλφων που έχουν κάνει αίτηση πριν από την 1/7/2011, αλλά δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. Και δυστυχώς αυτή η ασάφεια, καθόλου δεν ξεκαθαρίζεται από την εγκύκλιο του κ. Παπάζογλου, τουλάχιστον απ' όσο εγώ μπορώ να καταλάβω. 


Συγκεκριμένα, η μεν παρ. 2 του άρθρου 77 λέει ότι 


2. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις με- λών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή για τις οποίες έ- χει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλι- ξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011, ....., συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νό- μου αυτού διατάξεις. 

ενώ η παρ. 3 λέει ότι 

3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγη- τών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή, μετά την 1.7.2011, διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφο- ρούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσί- ευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου σύμφωνα με το προη- γούμενο εδάφιο έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συγκλήτου, που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μητρώων που προβλέ- πονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται α- πό το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τη- ρείται από την ΑΔΙΠ σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 70. 

Τι γίνεται λοιπόν για όσους έχουν κάνει αίτηση πριν την 1/7/2011 (που καθορίζεται από την παρ. 2 ότι διέπονται από τις διατάξεις του παλιού νόμου) αλλά δεν έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη της θέσης τους μέχρι τις 6/9/2011 που δημοσιεύθηκε ο νόμος, οπότε σύμφωνα με την παρ. 3 διέπονται από τις διατάξεις του νέου νόμου? Και πρακτικά, επειδή καμία προκήρυξη δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη μέχρι σήμερα απ' αυτές που έφτασαν το καλοκαίρι του 2011 στο Υπουργείο, ισχύει για πολλούς συναδέλφους αυτό πρόβλημα. Θα πρέπει το Υπουργείο να δώσει μια λύση. Θα σας ενημερώσουμε αν καταφε΄ρουμε να μάθουμε κάτι για το θέμα.

Στάθης Ε.
10/1/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου