Translate

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 4009


Εκδόθηκε από το Υπ. Παιδείας εκ νέου η ερμηνευτική εγκύκλιος για θέματα του Ν.4009/2011, ως ορθή ανακοινοποίηση.

Με την ίδια λογική και με τα ίδια κίνητρα με τα οποία σχολίασα την προηγούμενη έκδοση της εγκυκλιου, το κάνω και για τη νέα έκδοση. Πάλι, για λόγους εύκολης παρακολούθησης του κειμένου, έχω διαφορετική γραμματοσειρά και χρώμα για το κάθε διαφορετικό μέρος του κειμένου. Συγκεκριμένα:
α) με μαύρα γράμματα, είναι το κείμενο της εγκυκλίου
β) με κόκκινα γράμματα, είναι τα δικά μου σχόλια, και
γ) με πράσινα γράμματα, είναι το κείμενο του νόμου.
Είναι προφανές, ότι όλα τα σχόλια που κάνω, είναι προσωπικές μου απόψεις, με τις οποίες μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί, όπως επίσης μπορεί σε κάποια σημεία (ή και σε όλα) να είναι λανθασμένες. Τέλος, να υπενθυμίσω ότι (προφανώς) δεν είμαι δικηγόρος ή νομικός (ούτε ασφαλώς φιλοδοξώ να υποκαταστήσω τη δουλειά τους) και ερμηνεύω ότι αντιλαμβάνομαι από αυτά που διαβάζω.
Το κείμενο της νέας εγκυκλίου και τα σχόλια μου:

ΘΕΜΑ : Ερμηνεία διατάξεων του Ν.4009/2011
Μετά την έκδοση του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195Α ́/6-9-2011 (σ.σ. στο εξής νέου Νόμου ή Νόμου) και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με την ερμηνεία κυρίως των μεταβατικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκλογή-εξέλιξη μελών ΔΕΠ, σας γνωρίζουμε τα εξής :
Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 16 οι βαθμίδες των Καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ορίζονται σε: Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Η βαθμίδα του Λέκτορα καταργείται.
Α. Ως προς το άρθρο 77 του Ν.4009/2011 :
Στον ως άνω Νόμο έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 77), οι οποίες ρυθμίζουν τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις μελών ΔΕΠ ως ακολούθως:
Α.1) Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του νέου νόμου ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέχρι 1-7-2011, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης που
εκκρεμούν συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση
του νέου νόμου θεσμικό πλαίσιο.
Τούτο σημαίνει ότι όλες οι ενδιάμεσες διαδικαστικές πράξεις μέχρι και την εκλογή ή εξέλιξη, όπως συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων, ορισμός τριμελών εισηγητικών επιτροπών, ψηφοφορία καθώς και τήρηση όλων των προς τούτο προθεσμιών διέπονται από το προϊσχύον του νέου νόμου νομικό πλαίσιο.
Αντιθέτως, διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή μετά την 1-7-2011 διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος από τις διατάξεις του νέου νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Επομένως, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις καθηγητών, θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του νέου νόμου, με εξαίρεση τα τυπικά προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι, όπου αναφέρεται «αίτηση για εξέλιξη», οι σχετικές διαδικασίες είναι πάντοτε ανοικτές (με προκήρυξη της θέσης).
Επισημαίνεται ότι υπό τον όρο ́ ́έκδοση προκήρυξης ́ ́ νοείται η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ.

Αυτά (σύμφωνα με ότι εγώ καταλαβαίνω) σημαίνουν:

  • Όσοι έκαναν αίτηση για εξέλιξη πριν την 1η/7/2011, θα έχουν τις διαδικασίες που ίσχυαν με τον προηγούμενο νόμο, δηλ. 21 άτομα εκλεκτορικό σώμα (7 από τον τομέα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, 7 από την υπόλοιπη σχολή με κλήρωση και 7 από άλλα ΑΕΙ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με κλήρωση).
  • Όσοι έκαναν αίτηση για εξέλιξη μετά την 1η/7/2011, θα έχουν τις διαδικασίες του νέου νόμου, δηλ. 7 εκλέκτορες που διορίζει ο κοσμήτορας (αρθρο 19, παρ. 3) και 4 εισηγητές εκ των οποίων τους 2 υποδεικνύει ο υποψήφιος (άρθρο 19, παρ. 4).

Στο διάστημα μέχρι να γίνει ο Οργανισμός και ο Κανονισμός του Ιδρύματος, και να διοριστεί ο Κοσμήτορας, οι διαδικασίες καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου (άρθρο 77, παρ. 3).
Παρακάτω, παρατίθενται ολόκληρα τα άρθρα 18 και 19, για διευκόλυνση στο διάβασμα. 

Άρθρο 18 Εκλογή Εξέλιξη
1. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζο- νται στο άρθρο 17 και στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., ανάλο- γα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλι- ξη και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
2. Η εκλογή καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.
3. Για την εξέλιξή τους, οι επίκουροι και οι αναπληρω- τές καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προ- κήρυξη θέσης στην επόμενη βαθμίδα ύστερα από παρα- μονή στη βαθμίδα που κατέχουν, οι μεν αναπληρωτές για τέσσερα έτη, οι δε επίκουροι καθηγητές για έξι έτη. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη της θέσης είναι υπο- χρεωτική. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζε- ται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες της σχολής και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την ε-
ξέλιξη, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτη- σή του. Αν οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίω- μα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών τουλάχιστον ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους.
4. Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτο- ρικής διατριβής ή του επιστημονικού ή ερευνητικού έρ- γου του υποψηφίου κρίνεται από την επιτροπή επιλογής.
5. Ο υποψήφιος για εκλογή σε θέση καθηγητή οποιασ- δήποτε βαθμίδας πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκλη- ρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρεις κύκλους σπου- δών εκτός του ιδρύματος στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί, εκτός αν έχει αποδεδειγμένα εργαστεί για τουλάχιστον τρία έτη σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της ημεδα- πής ή της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση καθηγητή ή η απασχόληση με την ιδιότητα του εντεταλ- μένου διδασκαλίας στο ίδρυμα όπου ο υποψήφιος έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα πριν την πάροδο τριών του- λάχιστον ετών από τη λήψη του διδακτορικού διπλώμα- τος.
Άρθρο 19Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών
1. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επταμελείς επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώ- της βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και από ανα- πληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συνα- φές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα.
2. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλο- γής ή εξέλιξης καθηγητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη πα- ράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρ- χεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτε- ρικών μελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών.
Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται στον Οργανι- σμό του ιδρύματος και μπορεί να διαφοροποιείται μόνο μεταξύ των σχολών του.
Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής α- ναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερι- κών μελών, αντίστοιχα.
3. α) Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ιδρύματος, τα ο- ποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από την κοσμητεία, ύστερα α- πό εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχο- λής. Στα μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται καθη- γητές ή αναπληρωτές καθηγητές της οικείας σχολής και του ιδρύματος. Στα μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφο- νται καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοτα- γών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμί- δας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα μητρώα εγκρίνονται από τη Σύ- γκλητο και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότο- πο του ιδρύματος. Ο ελάχιστος αριθμός των καθηγητών και ερευνητών των μητρώων, τα γνωστικά αντικείμενα των μητρώων αυτών και τα κριτήρια κατάρτισής τους ο- ρίζονται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων.
β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, ορίζονται και δημοσιοποιούνται μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα με αιτιολογημένη απόφαση του κοσμή- τορα, ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας με βάση το επι- στημονικό έργο που προβλέπεται στην παράγραφο και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων.
4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψη- φίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή, σε εξαιρετικές περι- πτώσεις και στο μέτρο που δεν είναι εφικτό, από καθη- γητές ή ερευνητές που ανήκουν στο μητρώο των εσωτε- ρικών μελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υ- ποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν υ- ποχρεωτικά στα μητρώα του ιδρύματος.
5. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα από πρόσκληση του κοσμήτορα και επιλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των ε- σωτερικών της μελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της που δεν ανήκει στο ίδρυμα, και αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και μέσω τηλεδιάσκεψης. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, καθορίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της διαδικτυακής μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με την τη- λεδιάσκεψη.
6. Τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης διαβου- λεύονται, αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφί- ζουν και επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψη- φίους που διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσό- ντα για την κατάληψη της θέσης. Υποδεικνύουν, επίσης, με χωριστή ψηφοφορία τον δεύτερο καταλληλότερο υ- ποψήφιο, εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, στο οποίο αξιολογείται και η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Ο τρόπος α- ξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμε- νικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος.
7. Ο κοσμήτορας διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό της ε- πιλογής ή εξέλιξης στον πρύτανη για τον έλεγχο νομι- μότητας και το διορισμό του επιλεγέντος.
8. Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται μέ- σα σε προθεσμία που ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύ- ματος. Ο κοσμήτορας υπέχει πειθαρχική ευθύνη για πα- ράβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.
9. Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών των ιδρυμάτων, καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, γίνονται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω του οποίου κάθε ί- δρυμα καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα εσωτερικών και ε- ξωτερικών μελών. Τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη
και λειτουργία του συστήματος αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, μπορεί να κα- θορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα, καθώς και τη μετάφραση του έργου των υποψηφίων στη γλώσ- σα αυτή.
11. Στα εξωτερικά μέλη των επιτροπών επιλογής ή ε- ξέλιξης καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ι- διόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από το οικείο Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδεί- ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ- εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα ανα- γκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα.
Άρθρο 20 Διορισμός
1.α) Ο διορισμός των καθηγητών γίνεται με πράξη του πρύτανη, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου και ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας της επιλογής ή της εξέλιξης. Όσοι διο- ρίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Παράταση της προθε- σμίας ανάληψης καθηκόντων για έξι ακόμα μήνες είναι δυνατή με απόφαση του πρύτανη και μόνο όταν ο συγκε- κριμένος καθηγητής κατοικεί μόνιμα στην αλλοδαπή κα- τά την ημερομηνία διορισμού του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους, οπότε και ανακαλείται η σχετική πράξη.
β) Με τον ανωτέρω έλεγχο ελέγχονται και πλημμέλει- ες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσό- ντων των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο αυτόν και εφό- σον ο φάκελος της επιλογής δεν αναπεμφθεί στη σχολή για επανάληψη της διαδικασίας, η πράξη διορισμού δη- μοσιεύεται με επιμέλεια του πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία και οι προθεσμίες άσκη- σης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθορίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.
2. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλο- γής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αναφορά που υποβάλλεται είτε από συνυποψή- φιο του εκλεγέντος είτε από οποιοδήποτε μέλος της α- καδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος. Ο έλεγχος νομι- μότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε απο- κλειστική προθεσμία έξι μηνών από την παραλαβή του φακέλου.

Α.2) Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές Πανεπιστημίων που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου μπορούν κατ ́ εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α της παρ. 4 του άρθρ. 77 του εν λόγω νόμου, ενώ για τη διαδικασία εξέλιξής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου. Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη αξιολογούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ως άνω νόμου.

Σαφές νομίζω, αντιγραφή από το νόμο.

Α.3) Στους επίκουρους καθηγητές με θητεία που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχεται η δυνατότητα, ύστερα από συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού :
α. να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους (όπως ορίζεται στα αρθ. 16
παρ. 2 και αρθ. 77 παρ. 4β του Ν.4009/2011),
β. να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (όπως ορίζεται στο αρθ. 77 παρ. 4β), ή
γ. να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην ανώτερη βαθμίδα.
Διευκρινίζεται ότι για όσους επίκουρους καθηγητές επί θητεία είχαν υποβάλει
αίτηση για μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι 1/7/2011, λόγω συμπλήρωσης τριετίας στη βαθμίδα αυτή η διαδικασία μονιμοποίησή τους διέπεται από το προϊσχύον νομικό καθεστώς.
Όσοι από τους Επίκουρους Καθηγητές με θητεία συμπλήρωσαν την απαιτούμενη τριετία παραμονής στη βαθμίδα αυτή μετά τη 1/7/2011 μπορούν να ζητήσουν είτε μονιμοποίηση, είτε ανανέωση της θητείας τους (σύμφωνα με το νέο νόμο), είτε εξέλιξη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Επισημαίνεται ότι δεν δύνανται να κάνουν ταυτόχρονη ή παράλληλη χρήση των ανωτέρω δυνατοτήτων που τους παρέχει ο νέος νόμος( π.χ. μονιμοποίηση και συγχρόνως αίτηση για εξέλιξη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή). Επίκουροι καθηγητές με θητεία οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για μονιμοποίηση, δε μπορούν να την ανακαλέσουν για να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης, (δύνανται όμως να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος).
Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξέλιξη οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο, ανεξάρτητα από το αν το ΦΕΚ μονιμοποίησης δημοσιεύθηκε πριν ή μετά τη δημοσίευση του νέου Νόμου. Συνεπώς δεν υφίσταται ελάχιστος χρόνος παραμονής στην βαθμίδα του μόνιμου επίκουρου Καθηγητή, προκειμένου αυτός να αιτηθεί την εξέλιξή του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 77 του παρόντος νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης.

Σαφές νομίζω.

Α.4) Οι Λέκτορες που υπηρετούν με θητεία ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη της επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εφαρμοζομένων, ως προς τη διαδικασία, των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 77 του νόμου, αναλόγως της ημερομηνίας της αίτησης για εξέλιξη.

Αυτή η φράση είναι αλλαγμένη σε σχέση με την 1η έκδοση της εγκυκλίου. Εκεί έδινε μια (αυθαίρετη οφείλω να πω) ερμηνεία ότι για την 1η αίτηση για εξέλιξη ενός λέκτορα, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 χρόνια από το διορισμό του. Είδαν προφανώς ότι αυτό δεν προκύπτει από το κείμενο του νόμου, και εδώ αντιγράφουν απλώς το κείμενο του νόμου, όπου δεν υπάρχει περιορισμός στο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να έχει κάποιος στη βαθμίδα του λέκτορα για να αιτηθεί την εξέλιξη του στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Κατά την άποψη μου (την οποία είχα εκφράσει και στο σχολιασμό του προηγούμενου κειμένου), θα ήταν σωστό να υπήρχε ένας περιορισμός 3 τουλάχιστον χρόνων για έναν λέκτορα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα αντιμετωπιζόταν στη βαθμίδα του επικ. καθηγητή όπως οι τωρινοί επ. καθ. δηλ. δυνατότητα αίτησης για ανανέωση θητείας ή μονιμοποίηση ή εξέλιξη στην 3ετία, δηλ. να μπορούν να πάνε στη βαθμίδα του αναπλ. μετά από 3+3 = 6 χρόνια (συν το χρονικό διάστημα που "χάνεται" στις διαδικασίες). Πράγμα που ούτε αυτό ξεκαθαρίζεται τώρα. Δηλ. θεωρητικά, ο λέκτορας έχει δυνατότητα να κάνει αίτηση εξέλιξης για επίκουρος αμέσως μετά το διορισμό του, αλλά δεν ξεκαθαρίζεται πόσα χρόνια είναι η ελάχιστη παραμονή στη βαθμίδα του Επίκουρου μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα αίτησης για τις 3 δυνατότητες που του δίνει ο νόμος. Γενικά  πάλι νομίζω μένουν ασάφειες που δεν ξεκαθαρίζονται σχετικά με τους λέκτορες (κυρίως για το χρονικό διάστημα που θεμελιώνουν δικαίωμα εξέλιξης από επίκουροι σε αναπληρωτές)

Α.5) Ως προς τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή και του Επίκουρου :
Για τις περιπτώσεις εκλογής ή εξέλιξης Αναπληρωτών και Επίκουρων Καθηγητών
που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 3 και 4 του Ν.2517/1997, που ορίζουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε τρία έτη ανά βαθμίδα αντίστοιχα.

Θετική εξέλιξη για τους ήδη υπηρετούντες. Μπορούν να κάνουν αίτηση εξέλιξης στα 3 χρόνια. Ήταν κάτι που το ζητούσαμε και το επισημάναμε πολλές φορές και ήταν σωστό και δίκαιο. 

Α.6) Θέσεις μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί (έχουν δημοσιευθεί) έως την 1-7-2011 αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση κρίσης (εκλογή υποψηφίου), εντάσσονται στη ρύθμιση του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4009/2011.

Επανέφεραν τη σωστή επισήμανση, καθώς έτσι ακριβώς λέει ο νόμος στην προαναφερόμενη παράγραφο (άρθρο 77, παρ. 2). Ήταν λάθος η διατύπωση της προηγούμενης έκδοσης της εγκυκλίου. Ευτυχώς το διόρθωσαν. Θα χάναμε τις θέσεις αν ίσχυε αυτό που είχε γράψει ο κ. Παπάζογλου στη προηγούμενη έκδοση. Βέβαια, όπως είχα γράψει και εκεί στα σχόλια μου, δεν μπορούσε να ισχύσει κάτι που ήταν αντίθετο στο νόμο, με μια απλή εγκύκλιο του ΕΓ. Δε μπορεί αυτός να νομοθετεί. Παραθέτω και το κείμενο της παρ. 2 του άρθρου 77, για διευκόλυνση του αναγνώστη.


Άρθρο 77 Μέλη Δ.Ε.Π.
...
2. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις με- λών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή για τις οποίες έ- χει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλι- ξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011, καθώς και οι διαδικα- σίες μετάκλησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νό- μου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργά- νων τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τομέα ή του τμήματος, νοείται ο κοσμήτορας. 


Α.7) Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 77 του Ν.4009/2011 από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου επανέρχονται και διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του οργανισμού κάθε Ιδρύματος, τα Π.Δ. που αφορούσαν την εκλογή μελών ΔΕΠ σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και Τμήματα, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί. Για το διάστημα από την λήξη της ισχύος τους μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4009/2011, οι αιτήσεις που έγιναν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να επανεξετασθούν από τα αρμόδια όργανα.


Α.8) Σχετικά με τους μόνιμους Λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011 διατηρούν τις θέσεις τους μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται (αρθ. 77 παρ. 5α). Επισημαίνεται ότι όσοι μόνιμοι Λέκτορες έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη ή έχει εκδοθεί (δημοσιευθεί) σχετική προκήρυξη έως την 1-7-2011, εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 77 του νέου Νόμου. Εάν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση για εξέλιξη ή δεν έχει εκδοθεί (δημοσιευθεί) πρόκήρυξη έως την 1-7-2011 οι μόνιμοι Λέκτορες παραμένουν στην εν λόγω βαθμίδα μέχρι την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

Νομίζω ότι θα έπρεπε να τους δώσει τη δυνατότητα εξέλιξης, ανεξάρτητα από το αν έκαναν αίτηση πριν την 1/7/2011. Θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο για τους μόνιμπυς λέκτορες. Βέβαια δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί. Στη Σχολή μας πρέπει να είναι ελάχιστοι.

Β) Αρθ. 27 : Επιστημονικές και λοιπές άδειες
Στο νέο Νόμο προβλέπονται μόνο επιστημονικές άδειες και άδειες άνευ αποδοχών. Άλλου τύπου άδειες θα ρυθμίζονται από τους Οργανισμούς των ΑΕΙ. Λαμβανομένης υπόψη της παρ. 22α του αρθ. 80 του Ν.4009/2011, στο διάστημα μέχρι την έκδοση των οργανισμών θα χρησιμοποιούνται οι ισχύουσες κατά την ψήφιση του νέου νόμου διατάξεις.
Στο νέο νόμο δε περιλαμβάνεται διάκριση αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουν μη αυτοδύναμα Τμήματα οφείλουν μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, να ρυθμίσουν θέματα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του αρθ. 77 του Ν.4009/2011 με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Γ) Μη Αυτοδύναμα Τμήματα :
Στο νέο νόμο δε περιλαμβάνεται διάκριση αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουν μη αυτοδύναμα Τμήματα οφείλουν μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, να ρυθμίσουν θέματα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του αρθ. 77 του Ν.4009/2011 με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δ) Επισημάνσεις :
Δ.1) Σύμφωνα και με το άρθ. 77 παρ. 3 και την αρ. 106639/Β1/15-9-2011 της Διεύθυνσης Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης / Τμήμα Β ́ που απευθύνεται προς τους Πρυτάνεις και Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα θέματα που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό των Πανεπιστημίων, μέχρι τη δημοσίευσή τους ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα, η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011 ή υποβλήθηκε αίτηση εξέλιξης μετά την 1-7-2011. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση θεμάτων που παραπέμπονται στους Οργανισμούς ή στους Εσωτερικούς Κανονισμούς, όπως το σώμα και η διαδικασία επιλογής της επταμελούς επιτροπής επιλογής και εξέλιξης, είναι αρμοδιότητα της Συγκλήτου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθ. 77 του Ν.4009/2011.
Δ.2) Η διάταξη του αρθ. 29 του Ν.2879/2010 σχετικά με την έγκριση πίστωσης εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κάθε προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ διατηρείται σε ισχύ.
Δ.3) Τέλος επισημαίνεται η διάταξη της παρ. 22 του αρθ. 80 του Ν.4009/2011 σύμφωνα με την οποία <<α. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του.>>.
Δ.4) Επίσης επισημαίνεται προς όλους τους Πρυτάνεις και Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων, η υποχρέωση αιτιολόγησης των πράξεων των οργάνων τους και ιδιαίτερα της επιλογής μελών των ειδικών επταμελών επιτροπών. Είναι
αυτονόητο ότι για όσες διαδικασίες εφαρμόστηκε το προϊσχύον νομικό καθεστώς, η ως άνω υποχρέωση αιτιολόγησης των αντίστοιχων επιλογών πρέπει επίσης να τηρείται αλλά και να ελέγχεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ από τον Πρύτανη.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καθηγητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου