Translate

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 4009

Εκδόθηκε από το Υπ. Παιδείας εκ νέου η ερμηνευτική εγκύκλιος για θέματα του Ν.4009/2011, ως ορθή ανακοινοποίηση.
Το κείμενο της νέας εγκυκλίου:


ΘΕΜΑ : Ερμηνεία διατάξεων του Ν.4009/2011
Μετά την έκδοση του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195Α ́/6-9-2011 (σ.σ. στο εξής νέου Νόμου ή Νόμου) και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με την ερμηνεία κυρίως των μεταβατικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκλογή-εξέλιξη μελών ΔΕΠ, σας γνωρίζουμε τα εξής :
Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 16 οι βαθμίδες των Καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ορίζονται σε: Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Η βαθμίδα του Λέκτορα καταργείται.
Α. Ως προς το άρθρο 77 του Ν.4009/2011 :
Στον ως άνω Νόμο έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 77), οι οποίες ρυθμίζουν τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις μελών ΔΕΠ ως ακολούθως:
Α.1) Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του νέου νόμου ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέχρι 1-7-2011, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης που
εκκρεμούν συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση
του νέου νόμου θεσμικό πλαίσιο.
Τούτο σημαίνει ότι όλες οι ενδιάμεσες διαδικαστικές πράξεις μέχρι και την εκλογή ή εξέλιξη, όπως συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων, ορισμός τριμελών εισηγητικών επιτροπών, ψηφοφορία καθώς και τήρηση όλων των προς τούτο προθεσμιών διέπονται από το προϊσχύον του νέου νόμου νομικό πλαίσιο.
Αντιθέτως, διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή μετά την 1-7-2011 διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος από τις διατάξεις του νέου νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Επομένως, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις καθηγητών, θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του νέου νόμου, με εξαίρεση τα τυπικά προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι, όπου αναφέρεται «αίτηση για εξέλιξη», οι σχετικές διαδικασίες είναι πάντοτε ανοικτές (με προκήρυξη της θέσης).
Επισημαίνεται ότι υπό τον όρο ́ ́έκδοση προκήρυξης ́ ́ νοείται η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ.


Α.2) Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές Πανεπιστημίων που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου μπορούν κατ ́ εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α της παρ. 4 του άρθρ. 77 του εν λόγω νόμου, ενώ για τη διαδικασία εξέλιξής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου. Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη αξιολογούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ως άνω νόμου.


Α.3) Στους επίκουρους καθηγητές με θητεία που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχεται η δυνατότητα, ύστερα από συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού :
α. να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους (όπως ορίζεται στα αρθ. 16
παρ. 2 και αρθ. 77 παρ. 4β του Ν.4009/2011),
β. να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (όπως ορίζεται στο αρθ. 77 παρ. 4β), ή
γ. να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην ανώτερη βαθμίδα.
Διευκρινίζεται ότι για όσους επίκουρους καθηγητές επί θητεία είχαν υποβάλει

αίτηση για μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι 1/7/2011, λόγω συμπλήρωσης τριετίας στη βαθμίδα αυτή η διαδικασία μονιμοποίησή τους διέπεται από το προϊσχύον νομικό καθεστώς.
Όσοι από τους Επίκουρους Καθηγητές με θητεία συμπλήρωσαν την απαιτούμενη τριετία παραμονής στη βαθμίδα αυτή μετά τη 1/7/2011 μπορούν να ζητήσουν είτε μονιμοποίηση, είτε ανανέωση της θητείας τους (σύμφωνα με το νέο νόμο), είτε εξέλιξη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Επισημαίνεται ότι δεν δύνανται να κάνουν ταυτόχρονη ή παράλληλη χρήση των ανωτέρω δυνατοτήτων που τους παρέχει ο νέος νόμος( π.χ. μονιμοποίηση και συγχρόνως αίτηση για εξέλιξη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή). Επίκουροι καθηγητές με θητεία οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για μονιμοποίηση, δε μπορούν να την ανακαλέσουν για να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης, (δύνανται όμως να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος).
Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξέλιξη οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο, ανεξάρτητα από το αν το ΦΕΚ μονιμοποίησης δημοσιεύθηκε πριν ή μετά τη δημοσίευση του νέου Νόμου. Συνεπώς δεν υφίσταται ελάχιστος χρόνος παραμονής στην βαθμίδα του μόνιμου επίκουρου Καθηγητή, προκειμένου αυτός να αιτηθεί την εξέλιξή του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 77 του παρόντος νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης.


Α.4) Οι Λέκτορες που υπηρετούν με θητεία ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη της επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εφαρμοζομένων, ως προς τη διαδικασία, των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 77 του νόμου, αναλόγως της ημερομηνίας της αίτησης για εξέλιξη.


Α.5) Ως προς τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή και του Επίκουρου :
Για τις περιπτώσεις εκλογής ή εξέλιξης Αναπληρωτών και Επίκουρων Καθηγητών

που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 3 και 4 του Ν.2517/1997, που ορίζουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε τρία έτη ανά βαθμίδα αντίστοιχα.


Α.6) Θέσεις μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί (έχουν δημοσιευθεί) έως την 1-7-2011 αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση κρίσης (εκλογή υποψηφίου), εντάσσονται στη ρύθμιση του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4009/2011.

Α.7) Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 77 του Ν.4009/2011 από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου επανέρχονται και διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του οργανισμού κάθε Ιδρύματος, τα Π.Δ. που αφορούσαν την εκλογή μελών ΔΕΠ σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και Τμήματα, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί. Για το διάστημα από την λήξη της ισχύος τους μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4009/2011, οι αιτήσεις που έγιναν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να επανεξετασθούν από τα αρμόδια όργανα.


Α.8) Σχετικά με τους μόνιμους Λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011 διατηρούν τις θέσεις τους μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται (αρθ. 77 παρ. 5α). Επισημαίνεται ότι όσοι μόνιμοι Λέκτορες έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη ή έχει εκδοθεί (δημοσιευθεί) σχετική προκήρυξη έως την 1-7-2011, εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 77 του νέου Νόμου. Εάν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση για εξέλιξη ή δεν έχει εκδοθεί (δημοσιευθεί) πρόκήρυξη έως την 1-7-2011 οι μόνιμοι Λέκτορες παραμένουν στην εν λόγω βαθμίδα μέχρι την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.


Β) Αρθ. 27 : Επιστημονικές και λοιπές άδειες
Στο νέο Νόμο προβλέπονται μόνο επιστημονικές άδειες και άδειες άνευ αποδοχών. Άλλου τύπου άδειες θα ρυθμίζονται από τους Οργανισμούς των ΑΕΙ. Λαμβανομένης υπόψη της παρ. 22α του αρθ. 80 του Ν.4009/2011, στο διάστημα μέχρι την έκδοση των οργανισμών θα χρησιμοποιούνται οι ισχύουσες κατά την ψήφιση του νέου νόμου διατάξεις.
Στο νέο νόμο δε περιλαμβάνεται διάκριση αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουν μη αυτοδύναμα Τμήματα οφείλουν μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, να ρυθμίσουν θέματα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του αρθ. 77 του Ν.4009/2011 με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Γ) Μη Αυτοδύναμα Τμήματα :
Στο νέο νόμο δε περιλαμβάνεται διάκριση αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια τα οποία διαθέτουν μη αυτοδύναμα Τμήματα οφείλουν μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, να ρυθμίσουν θέματα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του αρθ. 77 του Ν.4009/2011 με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Δ) Επισημάνσεις :
Δ.1) Σύμφωνα και με το άρθ. 77 παρ. 3 και την αρ. 106639/Β1/15-9-2011 της Διεύθυνσης Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης / Τμήμα Β ́ που απευθύνεται προς τους Πρυτάνεις και Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα θέματα που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό των Πανεπιστημίων, μέχρι τη δημοσίευσή τους ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα, η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011 ή υποβλήθηκε αίτηση εξέλιξης μετά την 1-7-2011. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση θεμάτων που παραπέμπονται στους Οργανισμούς ή στους Εσωτερικούς Κανονισμούς, όπως το σώμα και η διαδικασία επιλογής της επταμελούς επιτροπής επιλογής και εξέλιξης, είναι αρμοδιότητα της Συγκλήτου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθ. 77 του Ν.4009/2011.
Δ.2) Η διάταξη του αρθ. 29 του Ν.2879/2010 σχετικά με την έγκριση πίστωσης εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κάθε προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ διατηρείται σε ισχύ.
Δ.3) Τέλος επισημαίνεται η διάταξη της παρ. 22 του αρθ. 80 του Ν.4009/2011 σύμφωνα με την οποία <<α. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του.>>.
Δ.4) Επίσης επισημαίνεται προς όλους τους Πρυτάνεις και Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων, η υποχρέωση αιτιολόγησης των πράξεων των οργάνων τους και ιδιαίτερα της επιλογής μελών των ειδικών επταμελών επιτροπών. Είναι
αυτονόητο ότι για όσες διαδικασίες εφαρμόστηκε το προϊσχύον νομικό καθεστώς, η ως άνω υποχρέωση αιτιολόγησης των αντίστοιχων επιλογών πρέπει επίσης να τηρείται αλλά και να ελέγχεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ από τον Πρύτανη.


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καθηγητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

2 σχόλια:

 1. Τα σχολια σας τώρα?
  Επιμένετε να θέλετε την τριετία για τους λέκτορες η οποία όπως φάνηκε ήταν και αυθαίρετη και παράνομη?
  Ως άτομο που μας εκπροσωπεί και ψηφίσαμε δεν θα ήταν λογικό να υπερασπιζεστε τους λέκτορες ? είναι δυνατόν να υιοθετειτε απόψεις κάποιων της ΕΚΠΑ που αντιδρούν λες και εμείς οι ίδιοι ζητήσαμε την κατάργηση των λεκτορων για να υπερκερασουμε τους προηγούμενους λέκτορες? είναι δυνατόν να μη θέλετε να εφαρμοστεί ο νόμος και ο κάθε λέκτορας να αποφασίσει ποτε θα κριθεί, ποτε είναι έτοιμος αλλα να πρέπει να περιμανει 5 χρόνια για να μπει ξανά στην εισαγωγική βαθμίδα?
  Οι προηγούμενοι δεν αδικούνται μια και διατηρούν το δικαίωμα για μονιμότητα και κερδίζουν την δυνατότητα εξέλιξης στα 3 χρόνια!!! Οι μόνοι χαμένοι απο την ιστορία είναι οι λέκτορες , και περίμενα απο εσάς να υποστηρίζετε τους νέους και όχι την βυζαντινοκρατεια ορισμένων στην Ιατρική σχολή .

  ΛΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αξιότιμε κ. συνάδελφε με το αναγνωριστικό "ΛΙ", θα μπορούσα να απαντήσω στα σχόλια σας, αν ότι γράφετε είναι επώνυμα. Εγώ γράφω πάντα με το όνομα μου και μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα μπω σε διάλογο όχι μόνο μ' εσάς αλλά και με όποιον άλλο θα ήθελε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας.
  Ευχαριστώ
  Στάθης Ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή